Valg 2019

Kommune- og fylkestingsvalg avholdes over 1 dag i Tjeldsund, mandag 9. september 2019.

Registrering av opplysninger i partiregisteret

Ved forberedelsen av valg legger valgmyndighetene til grunn de opplysninger som er registrert i Partiregisteret per 31. mars i valgåret, jf. partilovforskriften § 1-5 (2)

Frist for innlevering av listeforslag er mandag 1. april 2019 kl. 12.00.

Det er et krav at forslaget er kommet frem til kommunen – det er altså ikke nok at listeforslaget er poststemplet innen fristen dersom dere velger å sende det inn via posten.

Maler for listeforslag finnes her.

OBS! I tillegg til listeforslaget vedlegges en oversikt over kandidatenes fødselsdato.

Postadresse: Valgstyret Tjeldsund 2020, Postboks 240, 9439 Evenskjer
Besøksadresse: Skånlandsveien 72, 9440 Evenskjer

Fristen for å trekke tilbake et listeforslag er 23. april 2019 kl. 12.00.

Mer informasjon om lister og partier.

Følgende lister er levert innen fristen:
Fremskrittspartiet
Senterpartiet
Høyre
Hinnøysiden tverrpolitiske liste
Rødt
Arbeiderpartiet
Sosialistisk venstreparti

Listene er også lagt til offentlig ettersyn på Tjeldsund rådhus og Skånland rådhus.

Godkjente partilister

Valgstyret i Tjeldsund 2020 har i møte 23.05.19 godkjent følgende lister til kommunestyret 2019 (i alfabetisk orden):
– Arbeiderpartiet
– Fremskrittspartiet
– Hinnøysiden Tverrpolitiske liste
– Høyre
– Rødt
– Senterpartiet
– Sosialistisk venstreparti

Godkjente partilister er tilgjengelige på servicekontoret på rådhuset på Evenskjer og på Hol.

Hvem kan stemme?

For å kunne stemme ved stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Dette gjelder både for norske og utenlandske statsborgere.

Mer informasjon om stemmerett.

Hvor kan jeg stemme?

Valgkretser i kommunen:
– Grovfjord valgkrets
– Sandstrand valgkrets
– Skånland valgkrets
– Trøssemark valgkrets
– Kongsvik valgkrets
– Fjelldal valgkrets
– Ramsund valgkrets
– Tjeldøy valgkrets

Nærmere informasjon om stemmested, åpningstid mv. vil fremkomme av valgkort og annonsering.

Når kan jeg stemme?

Tidligstemmegivning: 1. juli – 9. august.
Forhåndsstemmegivning: 10.  august til 6. september.

 

Informasjonsbrosjyrer på flere språk

Informasjonsbrosjyren for høstens valg er tilgjengelig på 16 forskjellige språk, både på papir og digitalt – se valg.no

%d bloggere liker dette: