Felles identitet, kultur og profilering

  Prosjekt:
Felles identitet, kultur og profilering

 Prosjektbeskrivelse:

Bakgrunn for prosjektet

Det er besluttet å gjennomføre prosjektplan «Etablering av nye Tjeldsund fra 1.1.2020».
I den forbindelse er det opprette administrative arbeidsgrupper hvorav en av gruppene har fått i oppdrag å gjennomføre prosjekt Felles identitet, kultur og profilering.

 

Prosjektmål

Gjennomføre prosess for å utvikle visjon, grunnverdi og slagord for nye Tjeldsund med utgangspunkt i intensjonsavtalen.

 

Utvikle plan for kulturbygging internt i kommuneorganisasjonen og eksternt for innbyggere, næringsliv, lag og foreninger med flere, for å skape felles identitet.
Planen skal inneholde målgrupper, tiltak og ansvarsfordeling samt ressursbruk.

Gjennomføre tiltak i henhold til godkjent plan.

 

Utvikle forslag til profilering som bidrar til omdømmebyggingen av Nye Tjeldsund kommune.

Eksempler: grafisk profil/program, rekruttering, merkevarebygging, kommunikasjon, ny hjemmeside, brosjyremateriell m.m.
Prosjektgruppe
Oppdragsgiver/prosjekteier: Fellesnemnden
Prosjektansvarlig: Prosjektrådmann

Prosjektgruppe: Kristina Lindahl (prosjektleder), Linn-Eva Sæter, Lars Moen, Solbjørg Borgan, Rigmor Wangen, Janne Johansen.

 

Referansegruppe:
Rådmennene i Skånland og Tjeldsund kommuner.

 

Rammer

Aktivitetene må samkjøres med øvrige prosjekter i Nye Tjeldsund.

 

Prosjektperiode
Desember 2017 til 31.12.2019.

%d bloggere liker dette: