Nyheter kategori

Oppfølgingsseminar for Fellesnemnda 26. april

Fellesnemnda, rådmenn, hovedtillitsvalgte og hovedverneombudene gjennomførte to-dagers seminar 21.-22. februar på Hurtigruta/Thon Hotel Svolvær. Denne uken, nærmere bestemt torsdag 26. april gjennomføres det et oppfølgingsseminar.  Denne gangen har vi lagt seminar innenfor egen kommune, nærmere bestemt Myklebostad kulturhus.  Hovedtemaet denne gang er samarbeid og samspill i å bygge ny kommune. Hva er status på avtalte […]

Les mer

Prosjektleder videregående skoletilbud er tiltrådt

Pål Brodtkorb er tilsatt som prosjektleder i prosjektorganisasjonen til Tjeldsund 2020. Han tiltrådte prosjektstillingen 16. april. Prosjektstillingen har en varighet på 1 år og med mulighet for forlengelse. Tjeldsund 2020 arbeider aktivt for å bygge opp et videregående skoletilbud nær fagskolen innen brann, redning og samfunnssikkerhet på Fjelldal. Brodtkorb skal arbeide med  dette prosjektet. I […]

Les mer

Politisk organisering i Tjeldsund 2020

Første milepæl i byggingen av ny kommune er nå på plass. Fellesnemnda vedtok i møte 22. mars hvordan den politiske organiseringen blir når den blir gjort gjeldende fra 2020. Slik ser hovedstrukturen ut: Ønsker du å lese mer om den politiske organiseringen og videre arbeide ka du lese det i linken her –   Politisk […]

Les mer

Fellesnemnda har nytt møte 22. mars

Fellesnemnda har nytt møte 22. mars Denne gang holdes møtet på rådhuset på Evenskjer. På sakskartet foreligger spesielt to viktige saker til behandling som begge utgjør viktige milepæler denne vinteren: Politisk struktur Tjeldsund 2020 Interkommunalt samarbeid Tjeldsund 2020 Vi intensiverer og prioriterer også arbeidet med planleggingsarbeid og etablerer nå et eget prosjekt «Operasjon planlegging» hvor […]

Les mer