Nyheter kategori

Prosjekt- og utviklingsrådgiver tilsatt

Einar Aune er tilsatt som prosjekt- og utviklingsrådgiver i prosjektorganisasjonen til Tjeldsund 2020. Han tiltrer stillingen i april. Aune skal bistå prosjektledelsen i å bringe Tjeldsund og Skånland tettere sammen og sette utviklingen av hele kommunen i fokus, bidra til helhetstenking og skape bolyst. Konkret skal han jobbe med å profilere og markedsføre nye Tjeldsund […]

Les mer

Prosjektleder for etablering av videregående skoletilbud

Tjeldsund 2020 arbeider aktivt for å bygge opp et videregående skoletilbud nær fagskolen innen brann, redning og samfunnssikkerhet på Fjelldal, og vi har derfor opprettet en midlertidig stilling som:   Prosjektleder for etablering av videregående skoletilbud   100 % stilling med varighet på ett år og med mulighet til forlengelse. Søknadsfrist 1. mars 2018 Fullstendig […]

Les mer

Tjeldsund og Skånland bygger nå sammen Tjeldsund 2020 – nå skal den politiske organiseringen avklares!

Vi er i skarp rute og har tatt mål av oss til å bli en attraktiv kommune som mange skal bo og leve i, jobbe i, ønske å flytte til og som vil bli lagt merke til! Tjeldsund vil bli en bostedsattraktiv kommune mellom to byer, hvor utvikling og vekst preger kommunen og omlandet rundt […]

Les mer