Nyheter kategori

Politisk organisering i Tjeldsund 2020

Første milepæl i byggingen av ny kommune er nå på plass. Fellesnemnda vedtok i møte 22. mars hvordan den politiske organiseringen blir når den blir gjort gjeldende fra 2020. Slik ser hovedstrukturen ut: Ønsker du å lese mer om den politiske organiseringen og videre arbeide ka du lese det i linken her –   Politisk […]

Les mer

Fellesnemnda har nytt møte 22. mars

Fellesnemnda har nytt møte 22. mars Denne gang holdes møtet på rådhuset på Evenskjer. På sakskartet foreligger spesielt to viktige saker til behandling som begge utgjør viktige milepæler denne vinteren: Politisk struktur Tjeldsund 2020 Interkommunalt samarbeid Tjeldsund 2020 Vi intensiverer og prioriterer også arbeidet med planleggingsarbeid og etablerer nå et eget prosjekt «Operasjon planlegging» hvor […]

Les mer

Vinner av bildekonkurranse

Vi fikk mange flotte bilder fra det som skal bli Tjeldsund kommune i 2020. Vi plukket ut et bilde fra hver innsender som igjen kom til finalen. Juryen har hatt en tøff jobb, men har kommet frem til vinnerbildet. Dette bildet var det stor enighet om: Vinnerbildet Alexander Jensen har tatt bildet fra Ramflåget på […]

Les mer

Utviklingsseminar for Fellesnemnda

Fellesnemnda, rådmenn, hovedtillitsvalgte og hovedverneombudene drar på to-dagers seminar 21.-22. februar. Med på samlingen blir og prosjektgruppene som arbeider med kultur/identitet/profilering og informasjonsstrategi. 2 konsulenter fra KS Konsulent bistår oss som prosessledere. Fylkesmannen i Troms og Nordland er invitert og deltar som observatører.  Seminaret foregår på Hurtigruta/Thon Hotel Lofoten.  Hovedtemaer på samlingen er mål og […]

Les mer

Løypemelding om Tjeldsund 2020 som nå er på innreise til Troms fylke

Løypemelding fra Tjeldsund 2020 140218 Prosjektrådmannen ga på KS Strategikonferanse i Tromsø onsdag 14. februar, en løypemelding om status i byggingen av ny kommune. Presentasjonen i sin helhet kan du lese her. Tilsvarende gjennomgang av status ble og gitt på møtet leder, nestleder av Fellesnemnda og prosjektrådmannen hadde med fylkesrådet i Troms, etatslederne og Fylkesmannen […]

Les mer