Nyheter kategori

Invitasjon til informasjonsmøte

Ansatte i Skånland og Tjeldsund kommuner inviteres til informasjonsmøte om status i sammenslåingsprosessen for ny kommune – Tjeldsund 2020 Det gjennomføres møte på følgende tidspunkt: 8. mai på Ungdomshuset i sentrum på Evenskjer kl. 18.00 – 20.00 Prosjektrådmann Torbjørn Simonsen informerer om status og videre framdrift i sammenslåingsprosessen for ny kommune. Det gis også muligheter […]

Les mer

Program fylkesrådets besøk i Tjeldsund 040518

Fylkesrådet i Troms besøker Tjeldsund og Skånland kommune fredag 4. mai 2018. Når kommunene slås sammen fra 2020 så utvides Troms fylke og fremtidig region Troms/Finnmark. Vi har invitert fylkesrådet på besøk for å gjøre seg kjent med de muligheter og ressurser som offentlige virksomheter, næringslivet og kommunen utgjør. Programmet for dagen kan du lese […]

Les mer

Oppfølgingsseminar for Fellesnemnda 26. april

Fellesnemnda, rådmenn, hovedtillitsvalgte og hovedverneombudene gjennomførte to-dagers seminar 21.-22. februar på Hurtigruta/Thon Hotel Svolvær. Denne uken, nærmere bestemt torsdag 26. april gjennomføres det et oppfølgingsseminar.  Denne gangen har vi lagt seminar innenfor egen kommune, nærmere bestemt Myklebostad kulturhus.  Hovedtemaet denne gang er samarbeid og samspill i å bygge ny kommune. Hva er status på avtalte […]

Les mer

Prosjektleder videregående skoletilbud er tiltrådt

Pål Brodtkorb er tilsatt som prosjektleder i prosjektorganisasjonen til Tjeldsund 2020. Han tiltrådte prosjektstillingen 16. april. Prosjektstillingen har en varighet på 1 år og med mulighet for forlengelse. Tjeldsund 2020 arbeider aktivt for å bygge opp et videregående skoletilbud nær fagskolen innen brann, redning og samfunnssikkerhet på Fjelldal. Brodtkorb skal arbeide med  dette prosjektet. I […]

Les mer