Nyheter kategori

Skooler-opplæring blandt lærerne.

Første trinn i arbeidet med digitalisering av skolene i Tjeldsund 2020. Alle lærerne fra våre 5 skoler, 76 stk får opplæring i ny LMS- Skooler. Dette er en læringsplattform utviklet for office 365. Skoolers digitale verktøy hjelper med å integrere tdeknologi i undervisning- og læringsmiljøet, styrke arbeidsflyten i daglige oppgaver og øke samarbeidet i skolen. […]

Les mer

Gjestebud for ny kommune i 2020

  Les mer om gjestebud her   Les mer om  Pilotjentenes gjestebud her  

Les mer

Fremtidens lokaldemokrati i nye kommuner

Tjeldsund 2020 deltok på samling for kommuner som slår seg sammen og som deltar i prosjektet «Fornyelse og utvikling av lokaldemokratiet». Samlingen fant sted i Sandnes 29. – 30. mai og vi som deltok fra Tjeldsund 2020 var Linn-Eva Sæter, Liv Marit Torbergsen og Torbjørn Simonsen. Vi fikk ny inspirasjon og kunnskap til våre prosjekter, […]

Les mer

Rådgiver digitalisering

Kort om stillingen Vil du være med på å løfte Tjeldsund 2020 og Tjeldsund kommune inn i den digitale fremtiden? Da har du en spennende mulighet her! Vi har ledig 100 % stilling. I perioden frem til 1.1.2020 vil du være tilknyttet prosjektorganisasjonen Tjeldsund 2020, for deretter å gå over i fast stilling i rådmannens stab. Tjeldsund […]

Les mer

Digitaliseringsstrategi Tjeldsund 2020

Digitaliseringsstrategien for Tjeldsund 2020 er nå vedtatt av fellesnemnda. Neste steg vil nå bli å gå fra ord til handling, og om kort tid vil vi utlyse stilling som «Rådgiver digitalisering».  Vår strategi for å møte den digitale fremtiden kan du lese mer om her: https://skanland-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/torbjorn_simonsen_skanland_kommune_no/EX4dfApSxXVFqG3jz3YEnZ4BWbsxtIchs79GrclitgNNcg?e=hs5MHX

Les mer