Nyheter kategori

Møte i fellesnemda 20.9.18

Fellesnemnda avholder møte torsdag 20. september på Sandstrand grendehus. Møtestart kl 1000.  På dette møtet følger fylkesmannen opp med tilstedeværelse og kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen deltar fra fylkesmannen i Troms.   Saksdokumentene kan du lese ved å trykke på denne linken

Les mer

Tjeldsund 2020 søker etter to kommunalledere og stabsleder.

Tjeldsund 2020s toppledergruppe skal nå rekrutteres. Vi lyser ut stillingene som kommunalledere og stabsleder med søknadsfrist 5. oktober 2018. For nærmere info om stillingene, kontaktinfo og søknad, trykk her –

Les mer

Fiber til rådhuset på Hol er igangsatt

Som et ledd i fiberbygging til Rådhuset på Hol har arbeidet startet i dag, med legging av trekkerør på Evenskjer. Sambandet baserer seg på egne og leide fiber fra en sentral leverandør fra Evenskjer til området Hol på Tjeldøya, med egne landbaserte fiberstrekk på begge plasser. Valgte entreprenør sier at de håper å også komme […]

Les mer

Digitaliseringsrådgiver tilsatt

  Silvia Hellesvik (42) er tilsatt som digitaliseringsrådgiver i prosjektorganisasjonen til Tjeldsund 2020 og vil gå over i fast stilling i Tjeldsund kommune fra 1.1.2020. Hun tiltrer stillingen 1. oktober og vil ha kontorsted i rådhuset på Evenskjer. Hellesvik vil arbeide med å forberede kommunen på den digitale fremtiden gjennom digitaliseringsprosjekter og å konkretisere digitaliseringsstrategien […]

Les mer

Tjeldsund 2020 presenterer Bli kjent-fondet

Som innbygger i Skånland og Tjeldsund kan du søke om midler fra Bli kjent-fondet for å gjennomføre f. eks kultur- eller idrettsaktivitet, ungdomsarrangement, pensjonisttreff m.m. Forutsetningen er at arrangementet eller aktiviteten bidrar til at innbyggere i Skånland og Tjeldsund blir bedre kjent med hverandre. Søknad om støtte fra Bli kjent-fondet Bruk vedlagt søknadskjema, e-post eller […]

Les mer