Nyheter kategori

Høring Forskrift for godtgjøring og rettigheter for folkevalgte i Tjeldsund kommune

Ny kommunelov krever at noen av de folkevalgtes rettigheter og arbeidsvilkår nedfelles i lokal forskrift: Dette gjelder dekning av utgifter og økonomisk tap (§ 8-3), arbeidsgodtgjøring (§ 8- 4), ettergodtgjøring/ etterlønn (§ 8-6) og permisjoner (§ 8-10). Hittil har disse reglene vært utformet som reglement. Utkast til forskrift legges nå ut til høring: Forskriften skal […]

Les mer

Kommunebarometer – Skånland og Tjeldsund gjør det godt!

«Skånland har noe Tjeldsund ikke har og Tjeldsund har noe Skånland ikke har».  Dette har vært vår positive parole i byggingen av ny kommune. Årets Kommunebarometermåling publisert av Kommunal Rapport forleden og omtalt på Skånlands hjemmeside gir Skånland honnør og positiv omtale som beste kommune av de 24 Tromskommunene og med 128. plass i landet. […]

Les mer

Partilister

Valgstyret i Tjeldsund 2020 har i møte 23.05.19 godkjent følgende lister til kommunestyrevalget 2019 (i alfabetisk orden): Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Hinnøysiden tverrpolitiske liste Høyre Rødt Senterpartiet Sosialistisk venstreparti Godkjente valglister er tilgjengelige på Servicekontoret på rådhuset på Evenskjer og på Hol.

Les mer

Digitalisering av Tjeldsund 2020 er i gang

I løpet av 2020 vil det rulles ut flere digitale innbyggertjenester i vår nye kommune, men allerede nå i mai åpnes to nye funksjoner: Bilde av mobiltelefon Foreldreapp for alle med barn i Skånland og Tjeldsund skoler Skoleappen er en tjeneste for skole-hjem dialog. Appen vil gjøre det enda enklere for foresatte å følge med […]

Les mer

Nytt felles NAV-kontor

Den første viktige organisatoriske milepælen i kommunesammenslåingen av Tjeldsund og Skånland var å etablere felles NAV-kontor. NAV-kontoret har kommet godt i gang og har siden åpningen fokusert på å etablere god kontakt med kommunens næringsliv og arbeidsplasser, invitere til nye møteplasser, styrke faglig utvikling og samarbeid med øvrige NAV-kontorer i Sør Troms. Frokostmøter og fagdager […]

Les mer