Nyheter kategori

Oversikt valgte representanter til kommunestyret og utvalg

Her er oversikt over representanter og vararepresentanter i kommunestyret Tjeldsund kommune 2019 – 2023 Og her er oversikt over de ulike utvalgene og hvem som sitter i dem

Les mer

Tjeldsund 2020 valgte Sparebank 1 Nord-Norge som fremtidig bankforbindelse

Ett av mange elementer i byggingen av den nye kommunens struktur har vært å avklare fremtidig bankforbindelse. Etter en prosess med tilbudsinnhenting og vurdering falt valget på Sparebank 1 Nord-Norge. Fellesnemnda fattet endelig beslutning i møtet som var 26. september 2019. Bankavtalen trer i kraft 1.1.2020. Avtalens varighet er på 3 år med opsjon på […]

Les mer

Høring Forskrift for godtgjøring og rettigheter for folkevalgte i Tjeldsund kommune

Ny kommunelov krever at noen av de folkevalgtes rettigheter og arbeidsvilkår nedfelles i lokal forskrift: Dette gjelder dekning av utgifter og økonomisk tap (§ 8-3), arbeidsgodtgjøring (§ 8- 4), ettergodtgjøring/ etterlønn (§ 8-6) og permisjoner (§ 8-10). Hittil har disse reglene vært utformet som reglement. Utkast til forskrift legges nå ut til høring: Forskriften skal […]

Les mer

Kommunebarometer – Skånland og Tjeldsund gjør det godt!

«Skånland har noe Tjeldsund ikke har og Tjeldsund har noe Skånland ikke har».  Dette har vært vår positive parole i byggingen av ny kommune. Årets Kommunebarometermåling publisert av Kommunal Rapport forleden og omtalt på Skånlands hjemmeside gir Skånland honnør og positiv omtale som beste kommune av de 24 Tromskommunene og med 128. plass i landet. […]

Les mer

Partilister

Valgstyret i Tjeldsund 2020 har i møte 23.05.19 godkjent følgende lister til kommunestyrevalget 2019 (i alfabetisk orden): Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Hinnøysiden tverrpolitiske liste Høyre Rødt Senterpartiet Sosialistisk venstreparti Godkjente valglister er tilgjengelige på Servicekontoret på rådhuset på Evenskjer og på Hol.

Les mer