Nyheter kategori

Vinner av bildekonkurranse

Vi fikk mange flotte bilder fra det som skal bli Tjeldsund kommune i 2020. Vi plukket ut et bilde fra hver innsender som igjen kom til finalen. Juryen har hatt en tøff jobb, men har kommet frem til vinnerbildet. Dette bildet var det stor enighet om: Vinnerbildet Alexander Jensen har tatt bildet fra Ramflåget på […]

Les mer

Utviklingsseminar for Fellesnemnda

Fellesnemnda, rådmenn, hovedtillitsvalgte og hovedverneombudene drar på to-dagers seminar 21.-22. februar. Med på samlingen blir og prosjektgruppene som arbeider med kultur/identitet/profilering og informasjonsstrategi. 2 konsulenter fra KS Konsulent bistår oss som prosessledere. Fylkesmannen i Troms og Nordland er invitert og deltar som observatører.  Seminaret foregår på Hurtigruta/Thon Hotel Lofoten.  Hovedtemaer på samlingen er mål og […]

Les mer

Løypemelding om Tjeldsund 2020 som nå er på innreise til Troms fylke

Løypemelding fra Tjeldsund 2020 140218 Prosjektrådmannen ga på KS Strategikonferanse i Tromsø onsdag 14. februar, en løypemelding om status i byggingen av ny kommune. Presentasjonen i sin helhet kan du lese her. Tilsvarende gjennomgang av status ble og gitt på møtet leder, nestleder av Fellesnemnda og prosjektrådmannen hadde med fylkesrådet i Troms, etatslederne og Fylkesmannen […]

Les mer

Prosjekt- og utviklingsrådgiver tilsatt

Einar Aune er tilsatt som prosjekt- og utviklingsrådgiver i prosjektorganisasjonen til Tjeldsund 2020. Han tiltrer stillingen i april. Aune skal bistå prosjektledelsen i å bringe Tjeldsund og Skånland tettere sammen og sette utviklingen av hele kommunen i fokus, bidra til helhetstenking og skape bolyst. Konkret skal han jobbe med å profilere og markedsføre nye Tjeldsund […]

Les mer

Prosjektleder for etablering av videregående skoletilbud

Tjeldsund 2020 arbeider aktivt for å bygge opp et videregående skoletilbud nær fagskolen innen brann, redning og samfunnssikkerhet på Fjelldal, og vi har derfor opprettet en midlertidig stilling som:   Prosjektleder for etablering av videregående skoletilbud   100 % stilling med varighet på ett år og med mulighet til forlengelse. Søknadsfrist 1. mars 2018 Fullstendig […]

Les mer