Nyheter kategori

Partilister

Valgstyret i Tjeldsund 2020 har i møte 23.05.19 godkjent følgende lister til kommunestyrevalget 2019 (i alfabetisk orden): Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Hinnøysiden tverrpolitiske liste Høyre Rødt Senterpartiet Sosialistisk venstreparti Godkjente valglister er tilgjengelige på Servicekontoret på rådhuset på Evenskjer og på Hol.

Les mer

Digitalisering av Tjeldsund 2020 er i gang

I løpet av 2020 vil det rulles ut flere digitale innbyggertjenester i vår nye kommune, men allerede nå i mai åpnes to nye funksjoner: Bilde av mobiltelefon Foreldreapp for alle med barn i Skånland og Tjeldsund skoler Skoleappen er en tjeneste for skole-hjem dialog. Appen vil gjøre det enda enklere for foresatte å følge med […]

Les mer

Nytt felles NAV-kontor

Den første viktige organisatoriske milepælen i kommunesammenslåingen av Tjeldsund og Skånland var å etablere felles NAV-kontor. NAV-kontoret har kommet godt i gang og har siden åpningen fokusert på å etablere god kontakt med kommunens næringsliv og arbeidsplasser, invitere til nye møteplasser, styrke faglig utvikling og samarbeid med øvrige NAV-kontorer i Sør Troms. Frokostmøter og fagdager […]

Les mer

Slagord-konkurranse Tjeldsund kommune

Prosjektgruppa for kultur, identitet og profilering Tjeldsund 2020 inviterer alle innbyggerne i Tjeldsund og Skånland kommuner til å konkurrere om å lage det beste slagordet for den nye kommunen.   Et slagord skal være et ord eller uttrykk som kort og slående sier noe vesentlig om den nye kommunen.   Vinneren av slagordkonkurransen mottar en […]

Les mer

Planseminar

Fellesnemnda, planutvalget i Skånland, ledere, planleggere og tillitsvalgte deltok onsdag 13. mars på seminar om kommunal planlegging. Seminaret hadde vi på rådhuset på Evenskjer. Vi hadde besøk av 5 representanter fra fylkesmannen i Troms og Finnmark som tok oss gjennom temaer om Generelt om planlegging etter plan- og bygningsloven Forholdet mellom politikere og administrasjon – […]

Les mer