Nyheter kategori

Til Skånland kommunes og Tjeldsund kommunes leverandører

Fakturaadresse når kommunene Skånland og Tjeldsund slår seg sammen Skånland kommune (org.nr. 959.469.326) og Tjeldsund kommune (org.nr. 959.469.237) slås sammen til én kommune 01.01.20. Nye Tjeldsund kommune får fra samme dato org.nr. 959.469.326, som er samme org.nr. som Skånland kommune har, da Skånland kommunes org.nr. videreføres mens navnet endres til Tjeldsund kommune. 1. Fakturaadresse (aksesspunkt) […]

Les mer

Møte i kommunestyret Tjeldsund 2020 på Tjeldsundbrua Kro og hotell

Tirsdag 17 desember klokka 10.00 har kommunestyret i nye Tjeldsund sitt tredje møte. Saksliste:​ 28/19​FASTSETTING AV NAVN MEDISINSKE SENTER 29/19​KONTORADMINISTRASJONENS ARBEIDSTID I TJELDSUND KOMMUNE 30/19​FREMTIDIG ORGANISERING OG LEDELSE AV ENHETENE INNEN KOMMUNALOMRÅDE OPPVEKST OG FOREBYGGING TJELDSUND 2020 31/19​FASTSETTELSE AV MÅLFORM TJELDSUND KOMMUNE 32/19​BUDSJETT 2020/ ØKONOMIPLAN 2020 -23 33/19​SPILLEMIDLER 2020 34/19​DELEGERINGSREGLEMENTET TJELDSUND 2020 35/19​BEREDSKAPSPLANVERK TJELDSUND KOMMUNE […]

Les mer

Kommunestyremøte Tjeldsund 2020

  tirsdag 26. november 2019 klokka 10.00 Kommunestyrets møte er på Kongsvik kulturhus Saksliste: 17/19 NEMND ENDRES TIL UTVALG. REGLEMENTER – ORDFØRER OG ANDRE POLITISKE UTVALG 18/19 GODKJENNING AV SELSKAPSAVTALE – INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS IKS 19/19 VALG TIL REPRESENTANTSKAPET I INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS IKS 20/19 KULTURSKOLETILBUD – FORLENGELSE AV SAMARBEIDSAVTALE MED EVENES KOMMUNE 21/19 BENEVNELSE […]

Les mer

Valg av Eldreråd

Valgutvalget i Tjeldsund kommune skal innstille på valg av Eldreråd til kommunestyrets møte 17. desember 2019. Eldrerådet skal bestå av 9 medlemmer, hvorav 7 fra pensjonistforeningene i kommunen med like mange personlige varamedlemmer og 2 medlemmer fra politisk miljø med like mange varamedlemmer i numerisk orden. Valgutvalget ber om forslag på medlemmer og varamedlemmer fra […]

Les mer

Valg til Råd for funksjonshemmede

Valgutvalget i Tjeldsund kommune skal innstille på valg av Råd for funksjonshemmede til kommunestyrets møte den 17. desember 2019. Råd for funksjonshemmede skal ha 5 medlemmer, hvorav 2 fra brukerorganisasjonene med like mange varamedlemmer og 3 fra det politiske miljø med like mange varamedlemmer i numerisk orden. Valgutvalget ber om forslag på medlemmer og varamedlemmer […]

Les mer