Nyheter kategori

Møte i kommunestyret Tjeldsund 2020 på Tjeldsundbrua Kro og hotell

Tirsdag 17 desember klokka 10.00 har kommunestyret i nye Tjeldsund sitt tredje møte. Saksliste:​ 28/19​FASTSETTING AV NAVN MEDISINSKE SENTER 29/19​KONTORADMINISTRASJONENS ARBEIDSTID I TJELDSUND KOMMUNE 30/19​FREMTIDIG ORGANISERING OG LEDELSE AV ENHETENE INNEN KOMMUNALOMRÅDE OPPVEKST OG FOREBYGGING TJELDSUND 2020 31/19​FASTSETTELSE AV MÅLFORM TJELDSUND KOMMUNE 32/19​BUDSJETT 2020/ ØKONOMIPLAN 2020 -23 33/19​SPILLEMIDLER 2020 34/19​DELEGERINGSREGLEMENTET TJELDSUND 2020 35/19​BEREDSKAPSPLANVERK TJELDSUND KOMMUNE […]

Les mer

Kommunestyremøte Tjeldsund 2020

  tirsdag 26. november 2019 klokka 10.00 Kommunestyrets møte er på Kongsvik kulturhus Saksliste: 17/19 NEMND ENDRES TIL UTVALG. REGLEMENTER – ORDFØRER OG ANDRE POLITISKE UTVALG 18/19 GODKJENNING AV SELSKAPSAVTALE – INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS IKS 19/19 VALG TIL REPRESENTANTSKAPET I INTERKOMMUNALT ARKIV TROMS IKS 20/19 KULTURSKOLETILBUD – FORLENGELSE AV SAMARBEIDSAVTALE MED EVENES KOMMUNE 21/19 BENEVNELSE […]

Les mer

Valg av Eldreråd

Valgutvalget i Tjeldsund kommune skal innstille på valg av Eldreråd til kommunestyrets møte 17. desember 2019. Eldrerådet skal bestå av 9 medlemmer, hvorav 7 fra pensjonistforeningene i kommunen med like mange personlige varamedlemmer og 2 medlemmer fra politisk miljø med like mange varamedlemmer i numerisk orden. Valgutvalget ber om forslag på medlemmer og varamedlemmer fra […]

Les mer

Valg til Råd for funksjonshemmede

Valgutvalget i Tjeldsund kommune skal innstille på valg av Råd for funksjonshemmede til kommunestyrets møte den 17. desember 2019. Råd for funksjonshemmede skal ha 5 medlemmer, hvorav 2 fra brukerorganisasjonene med like mange varamedlemmer og 3 fra det politiske miljø med like mange varamedlemmer i numerisk orden. Valgutvalget ber om forslag på medlemmer og varamedlemmer […]

Les mer

Oversikt valgte representanter til kommunestyret og utvalg

Her er oversikt over representanter og vararepresentanter i kommunestyret Tjeldsund kommune 2019 – 2023 Og her er oversikt over de ulike utvalgene og hvem som sitter i dem

Les mer