Møte i kommunestyret Tjeldsund 2020 på Tjeldsundbrua Kro og hotell

Tirsdag 17 desember klokka 10.00 har kommunestyret i nye Tjeldsund sitt tredje møte.


Saksliste:

28/19FASTSETTING AV NAVN MEDISINSKE SENTER

29/19KONTORADMINISTRASJONENS ARBEIDSTID I TJELDSUND KOMMUNE

30/19FREMTIDIG ORGANISERING OG LEDELSE AV ENHETENE INNEN KOMMUNALOMRÅDE OPPVEKST OG FOREBYGGING TJELDSUND 2020

31/19FASTSETTELSE AV MÅLFORM TJELDSUND KOMMUNE

32/19BUDSJETT 2020/ ØKONOMIPLAN 2020 -23

33/19SPILLEMIDLER 2020

34/19DELEGERINGSREGLEMENTET TJELDSUND 2020

35/19BEREDSKAPSPLANVERK TJELDSUND KOMMUNE

36/19MØTEPLAN KOMMUNESTYRET TJELDSUND 2020

37/19VALG AV ELDRERÅD 2019 – 2023

38/19RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE  2019 – 2023

39/19VALG AV UNGDOMSRÅD PERIODEN 2019 – 2021

40/19VALG AV VILTFAGLIG UTVALG 2019 – 2023

41/19FORHANDLINGSUTVALGET 2019 – 2023

42/19NOMINASJON AV TJELDSUND KOMMUNES REPRESENTANT TIL STYRET I MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD 2019 – 2023

43/19VALG AV KOMMUNENS REFPRESENTANT I SAMARBEIDSUTVALG VED SKOLE OG BARNEHAGE 2019 – 2023

44/19KOMMUNENS REPRESENTANT I OPPNEVNINGSUTVALGET FOR MEKLERE I KONFLIKTRÅDET

45/19VALG AV BARNEREPRESENTANT I PLANSAKER

46/19ORIENTERINGER / DRØFTINGER / SPØRSMÅL KST TJELDSUND 2020 17.12.2019

Du kan lese mer om sakene som skal opp her: Saksframlegg

Legg igjen en kommentar:

%d bloggere liker dette: