Kommunestyremøte Tjeldsund 2020

 

tirsdag 26. november 2019 klokka 10.00

Kommunestyrets møte er på Kongsvik kulturhus

Saksliste:

17/19

NEMND ENDRES TIL UTVALG. REGLEMENTER – ORDFØRER OG

ANDRE POLITISKE UTVALG

18/19

GODKJENNING AV SELSKAPSAVTALE – INTERKOMMUNALT

ARKIV TROMS IKS

19/19

VALG TIL REPRESENTANTSKAPET I INTERKOMMUNALT ARKIV

TROMS IKS

20/19

KULTURSKOLETILBUD – FORLENGELSE AV

SAMARBEIDSAVTALE MED EVENES KOMMUNE

21/19

BENEVNELSE ØVERSTE ADMINISTRATIVE LEDER –

KOMMUNEDIREKTØR

22/19

REGLEMENT FOR REGISTRERING AV VERV OG ØKONOMISKE

INTERESSER- INNMELDING I STYREVERVSREGISTERET

23/19

FASTSETTING AV MARGINPROSENT FOR 2020

24/19

KOMMUNAL REPRESENTANT I KIRKELIG FELLESRÅD

25/19 19/968

HÅLOGALANDSRÅDET 2020

26/19

VALG AV REPRESENTANT TIL GENERALFORSAMLINGEN I

HÅLOGALAND KRAFT

27/19

VALG AV KOMMUNENS REPRESENTANT TIL

SAMARBEIDSUTVALG EVENSKJER MEDISINSKE SENTER

 

Mer informasjon: Sakspapirer

Legg igjen en kommentar:

%d bloggere liker dette: