Kommunebarometer – Skånland og Tjeldsund gjør det godt!

«Skånland har noe Tjeldsund ikke har og Tjeldsund har noe Skånland ikke har».  Dette har vært vår positive parole i byggingen av ny kommune.

Årets Kommunebarometermåling publisert av Kommunal Rapport forleden og omtalt på Skånlands hjemmeside gir Skånland honnør og positiv omtale som beste kommune av de 24 Tromskommunene og med 128. plass i landet. Det er fantastisk flotte nyheter!

Går vi og bak tallene og ser på hvordan Tjeldsund kommer ut på årets måling så kan vi lese at kommunen plasserte seg på 226. plass i landet og plasserer seg på 9. plass av de 44 Nordlandskommunene. Det som bør kaste enda bedre lys over dette resultatet er at Tjeldsund ville inntatt 3. plassen i Troms! Mao vi ville vært godt synlig på seierspallen! Samlet sett, ville vi disse tallene og kriteriene lagt til grunn, samlet kunne krabbet enda lengre opp på barometeret på nasjonalt nivå.

Går vi bak tallene og ser på de ulike kriterieområdene så bekrefter disse at der Skånland er god der utfyller de områder der Tjeldsund er dårlig og omvendt. Skånland har jevnt gode resultater på de fleste kriteriene, best på saksbehandling som nr 43 i landet og ellers jevne resultater med plasseringer mellom 108-152, mens Tjeldsund har mer strekk i resultatene. Positivt interessant er det å merke seg at Tjeldsund holder stand og forbedrer seg på barnehagekriteriet – nr 13 i landet og på sosialtjenestekriteriet ligger vi som nr 8 i landet. Barnevernet som vi nå skal ta hjem og videreutvikle i en god tverrfaglig satsning er og i bedring – Tjeldsund best som nr 31 i landet og Skånland ikke langt bak på 140. plass. Kostnadsnivået reflekterer hos begge nåværende kommuner et høyt nivå, men er her gjenstand for en ønsket desentral struktur på tjenestene som har sin prioriterte egenverdi.

Tallene viser følgende (2018-plasseringen i parentes, – betyr ikke målt)

Skånland Tjeldsund
Totalplassering 128 (185) 226 (198)
Barnehage 242 (159) 13 (14)
Barnevern 140 (182) 31 (102)
Grunnskole 135 (169) 246 (109)
Helse 108 (174) 398 (247)
Kostnadsnivå 279 (281) 189 (175)
Kultur 230 (311) 322 (149)
Miljø og ressurser 404 (344) 372 (362)
Pleie og omsorg 120 (149) 377 (308)
Saksbehandling 43(283) -(-)
Sosialtjeneste 116 (249) 8 (-)
Vann, avløp og renovasjon 357 (359) 216 (157)
Økonomi 152 (113) 361 (358)

Fokus videre vil være på å videreutvikle det vi er gode på og at vi evner å skape positive synergier i harmoniseringen av tjenestetilbudet over tid. Da vil vi kunne stabilisere oss på et høyt nivå. I fremtiden må vi og få etablert en mer systematisert informasjon som kan bekrefte eller avkrefte kvalitet og omfang av hvordan tjenestene vi leverer blir oppfattet av brukere og innbyggere på den ene siden, og ansatte som leverer dem på den andre siden gjennom arbeidsmiljø og medarbeiderskapskartlegginger. Svaret her er brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser (10-faktor) som vi skal etablere en fast systematikk rundt i 1. halvår i 2020.

Marginene er ofte svært små, og avstanden mellom gode plasseringer og dårlige plasseringer fra det ene året til det andre kan både være kontrollert og ukontrollert eller sågar ligge utenfor vår kontroll. Ledere og ansatte på alle nivåer har gjort svært gode oppdrag innenfor rammen og de prioriteringer som kommunestyrene har satt. Å gjennomføre omstilling er krevende i tider hvor tjenesteproduksjonen går parallelt. Resultatene i vår kommune bekrefter likevel resultatene jeg selv kjenner godt fra min tid i Arbeidstilsynet og arbeidslivsforskningen vi der gjorde. Tidslange studier (tilbake til 1960-tallet) viste da som nå at i omstillingstider setter organisasjonene inn et ekstra gir og presser frem enda bedre resultater for å vise hva de er god for. Jeg beundrer det!

I en sålangt kald sommer varmer slike resultater! Tjeldsund 2020 og Tjeldsund kommune – Sammen for hverandre!

 

Prosjektrådmannen

Legg igjen en kommentar:

%d bloggere liker dette: