PC
Bilde av mobiltelefon

Foreldreapp for alle med barn i Skånland og Tjeldsund skoler

Skoleappen er en tjeneste for skole-hjem dialog. Appen vil gjøre det enda enklere for foresatte å følge med på hva som skjer i sitt barns skolehverdag. Appen er tilknyttet skyløsningen Visma Flyt Skole og erstatter skolenes SMS-tjeneste.

Når appen er lastet ned, må du logge seg på med ID-porten første gang. Aktuelle barn som er i skolen vil da komme opp automatisk og dialogen med skolen kan starte. Med appen vil du kunne registrere fravær direkte og skolen vil kunne gi deg informasjon om timeplan, lekser og aktiviteter. I tillegg kan både foresatte og skolen sende og motta meldinger om forhold rundt barnet, som for eksempel ved aktiviteter utenom vanlig timeplan.

Her finner du Informasjonsvideo om foreldreappen

Appen er tilgjengelig på Google play og App Store, trykk på ikon her:

wdNgir 6Id 2ciQAAAABJRU 5ErkJggg==

BvlP 4DWko 1wAsx 3ywAAAAASUVORK 5CYII=

 

 

NAV

Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt

Fra 21. mai 2019 kan de som har behov, søke om sosialhjelp digitalt i Skånland og Tjeldsund kommuner. Vi er i tetgruppen for NAV-kontorer som gjør denne tjenesten digital. Med dette digitaliseringstiltaket på plass så er nå de kommunale støtteordningene på NAV gjort digitalt tilgjengelig på lik linje med statlige støtteordninger.

Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett. For å søke sosialhjelp digitalt, klikk her.  eller gå inn på «Ditt NAV» på nav.no. Du trenger BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Buypass eller Comfides for å kunne søke.

Trenger du hjelp til utfyllingen, kan du ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få veiledning over telefon. Du kan også få hjelp på NAV-kontoret i åpningstiden. Hvis du av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å benytte deg av den digitale søknaden om sosialhjelp, kan du fortsatt møte opp på NAV-kontoret eller bruke papirsøknad.

Her finner du en video om hvordan du søker sosialhjelp på nett.

 

 

Flere tjenester kommer

I løpet av 2020 har vi som mål å få enda flere løsninger på plass; blant annet innbyggertjenesten «Min side» som gjør både statlige og kommunale digitale tjenester tilgjengelig ett sted. Det pågår også en større digitalisering av byggesøknader og kartdata, og løsningen vil rulles gradvis ut etter nyttår. Digitalisering i skoler og barnehager pågår kontinuerlig, og elever som skal begynne i første klasse etter sammenslåingen, skal innskrives digitalt. Vi har også pågående prosjekt innen velferdsteknologi som vi vil informere om etter hvert tiltak blir klare for å ta i bruk.

Vi anbefaler våre innbyggere og ansatte til å anskaffe digital postkasse, slik at du etter hvert mottar våre forsendelser på øyeblikket, og slipper å vente på tradisjonell postgang.

Informasjon om digital postkasse finner du her