Nytt felles NAV-kontor

Den første viktige organisatoriske milepælen i kommunesammenslåingen av Tjeldsund og Skånland var å etablere felles NAV-kontor.
NAV-kontoret har kommet godt i gang og har siden åpningen fokusert på å etablere god kontakt med kommunens næringsliv og arbeidsplasser, invitere til nye møteplasser, styrke faglig utvikling og samarbeid med øvrige NAV-kontorer i Sør Troms. Frokostmøter og fagdager har vært viktige tiltak som har blitt gjennomført. I tillegg skal vi være klar over at A’en i NAV er en viktig premiss for NAV-kontorets etablering. Tjeldsund ligger midt i Hålogaland hvor store ting skjer, hvor store investeringer gjøres, hvor arbeidsplasser blir etablert og hvor mange vil ønske å bosette seg!

Frokostmøte med næringslivet 6. mars 2019

Fagdager med nabokommunene i Sør-Troms 25. og 26. april 2019

Fagdager på NAV kontoret i NAV Skånland-Tjeldsund med metode og praktisk bruk av fagsystemet Modia presentert av Annbjørg Nilssen fra NAV Tromsø. Vi hadde to dager hvor vi inviterte inn deltakere fra NAV Ibestad, NAV Kvæfjord og NAV Harstad og NAV Arbeidslivssenter. Hele tjenesteområde Sør var med og totalt var vi 18 stk.

Gruppearbeid og gode diskusjoner

Frokostmøte med næringslivet 7. mai 2019

Følg med i fortsettelsen da det på hjemmesiden og facebook vil komme mer informasjon om NAV og andre kommunale tjenester i utvikling!

Legg igjen en kommentar:

%d bloggere liker dette: