Tjeldsund 2020 presenterer Bli kjent-fondet

T2020 puslespill

Som innbygger i Skånland og Tjeldsund kan du søke om midler fra Bli kjent-fondet for å gjennomføre f. eks kultur- eller idrettsaktivitet, ungdomsarrangement, pensjonisttreff m.m. Forutsetningen er at arrangementet eller aktiviteten bidrar til at innbyggere i Skånland og Tjeldsund blir bedre kjent med hverandre.

Søknad om støtte fra Bli kjent-fondet

Bruk vedlagt søknadskjema, e-post eller send pr. post. Det må være en aktivitet/et arrangement som inkluderer innbyggere i begge kommunene. Søkerne må ha bosted eller tilhørighet i Skånland eller Tjeldsund. Det kan søkes om tilskudd på inntil kr. 10.000,- pr. tiltak/arrangement. Fortløpende søknadsfrist.

Søk midler

Har du spørsmål om fondet eller hvordan du søker, kontakt Skånland kommune på
tlf 770 89500, Tjeldsund kommune på tlf 769 19100 eller på e-post gjestebud@tjeldsund.kommune.no.

 

Navn på søker (lag/organisasjon/institusjon e.l.):

Kontaktperson:

Telefon:

E-postadresse:

Hva ønsker dere å søke midler til. Beskriv kort tiltaket?:

Dato eller tidsrom for arrangement/aktivitet:
Hvor mye vil det koste? (Antatt totalbudsjett):
Hvor mye søker du om? (Maks 10.000 kroner):
Hvordan skal folk få vite om arrangementet, plan for markedsføring av arrangementet?
Kontonummer:
Send inn søknad til: gjestebud@tjeldsund.kommune.no

Regler for Bli kjent

Legg igjen en kommentar:

%d bloggere liker dette: