Høring forslag til fremtidig administrativ organisering i Tjeldsund

Oppdatering 15/5-18

I samråd med organisasjonene er det bestemt at høringsfristen forlenges til 3. juni.

Organisasjonene vil behandle og gjennomgå høringsuttalelsene i møte 4. juni, og deretter møte prosjektrådmannen til drøfting 6. juni.

 

Utsatt høringsfrist forutsettes ikke å forskyve behandlingen i fellesnemnda som vil skje 14. juni.

Prosjektrådmannens forslag til fremtidig administrativ organisering i Tjeldsund kommune foreligger nå.

 Fellesnemnda vil i sitt kommende møte 15. mai få saken til orientering, og fellesnemnda vil behandle saken endelig i sitt neste møte 14. juni 2018.

Forut for den endelige behandlingen vil saken bli drøftet med HTV/HVO 4. juni og tas til behandling i partssammensatt utvalg (PSU). Saken skal ikke politisk behandles i Tjeldsund eller Skånland kommune.

 Høringsdokumentet som nå legges ut til intern høring går til arbeidstakerorganisasjonene, verneombudene, ledere og ansatte. Frist for å komme med høringsinnspill er satt til 27. mai 2018.

 Innspill sendes post@skanland.kommune.no og merkes «Administrativ organisering Tjeldsund2020 

Respektive høringsmottakere her videreformidler i egne ledd.

 

Administrativ organisering Tjeldsund kommune 2020-

Høringsdokument – Administrativ organisering Tjeldsund 2020

Nuværende organisering Tjeldsund og Skånland kommuner

Prosjektbeskrivelse med administrativ organisering

Legg igjen en kommentar:

%d bloggere liker dette: