Prosjekt- og utviklingsrådgiver tilsatt

Einar Aune er tilsatt som prosjekt- og utviklingsrådgiver i prosjektorganisasjonen til Tjeldsund 2020. Han tiltrer stillingen i april.

Aune skal bistå prosjektledelsen i å bringe Tjeldsund og Skånland tettere sammen og sette utviklingen av hele kommunen i fokus, bidra til helhetstenking og skape bolyst. Konkret skal han jobbe med å profilere og markedsføre nye Tjeldsund som et attraktivt etablerings-, arbeids- og bosted, være med på å legge til rette infrastruktur for bosetting og for næringslivet og være kontaktledd/støtte for kommunene, næringslivet og andre sentrale aktører.

Vi styrker nå innsatsen på næring, bosetting og utvikling, i tråd med det som er lagt som føring i intensjonsavtalen mellom kommunene. Som prosjekt- og utviklingsrådgiver vil Aune samarbeide tett med alle som jobber med næring, plan og utvikling i begge kommunene.

Jeg er svært tilfreds med å ha Aune med på laget i dette viktige utviklingsarbeidet, uttaler prosjektrådmann Torbjørn Simonsen i en kommentar.

Legg igjen en kommentar:

%d bloggere liker dette: